Press

 

Our press material is free for use, as long as it is in context of Floating Power Plant and our projects.

New Scottish wind zones mark a breakthrough for Floating Offshore wind

Floating offshore wind gets a solid part of the market when Crown Estate Scotland, during the coming months, starts designating new locations for exploration of offshore wind in their territorial seas. A significant step forward for the commercial roll out of the floating wind industry.

Copenhagen - May 23, 2018

"This is very good news for floating offshore wind and for Floating Power Plant. It emphasizes that floating offshore wind is on the verge of a commercial breakthrough.

So says Floating Power Plant CEO, Anders Køhler, after Crown Estate Scotland announced that later this year, a number of new ocean areas will be designated for offshore wind energy. A large number of these zones for projects over 100 MW are expected to be suitable only for floating offshore wind, and it is no surprise that Scotland in particular chooses to focus on floating offshore wind.

"The deep waters around Scotland makes it obvious to invest in floating offshore wind. Bottom fixed installations are not suitable at water depths above 50 metres, explains Anders Køhler. He expects that floating offshore wind over time will overtake fixed mills.

The next export adventure

"We know 80 percent of the world's best wind conditions are found in areas where the depth of the sea exceeds 50 metres. There are such areas in Scotland and other parts of Europe, as well as areas in Asia and North America. With the massive global demand for sustainable energy, it is time to take advantage of the potential now that technology is mature, says Anders Køhler.

Ready for commercialisation

Danish-owned Floating Power Plant is the only company to have developed, tested and delivered power to the grid from a floating wind and wave power plant. The development has lasted over 10 years and the results have been so promising, that Floating Power Plant is now ready for commercialization. Floating Power Plant collaborates with Irish developer DP Energy, and have entered into a partnership with them for the development of three commercial projects in Wales, Ireland and Scotland.

According to the agreement, the energy is to be delivered by Floating Power Plant's patented floating hybrid plant, the P80. The platform has an overall capacity of 10 MW, of which 8 MW comes from the wind turbine and 2 MW from the integrated wave absorbers. The absorbers, which further stabilize the platform, secure offshore access and produce power, all of which contribute significantly to lower the costs of kilowatt hours produced.

Scotland first

In the coming project period, the price per kilowatt hour will be reduced further through continuous optimization of the design and the fabrication process. The first completed plant is expected to be put into operation off the shore of Caithness in northern Scotland. Here, Floating Power Plant recently conducted a
successful authority screening including a network screening, a lease screening and a screening of the settlement price. Next step is the full environmental impact assessment.

"We expect to operate the first commercial plant in 2021-2022. Then followed by a number of plants with a total capacity of almost 50 MW, and from there we are expanding to projects of more than 200MW, says Anders Køhler.

 

Click to download our Fact Sheet

 

Nye skotske vindterritorier markerer et gennembrud for flydende offshore vind

Flydende offshore vind får en solid del af markedet, når Crown Estate Scotland i de kommende måneder går i gang med at udpege nye lokationer for udvinding af offshore vind på Skotske havterritorium. Et meget stort skridt for den kommercielle udrulning af flydende offshore vind.

København – 23. maj 2018

- Det her er meget gode nyheder for flydende offshore vind og dermed for Floating Power Plant. Det understreger, at flydende offshore vind står på tærsklen til et kommercielt gennembrud.

Det siger Floating Power Plants CEO, Anders Køhler, efter at Crown Estate Scotland har varslet, at man senere i år, vil udpege en række nye havområder til kommercielle offshore vindenergi parker. Et stort antal projektzoner, alle på mindst 100 MW vil kun være egnet til flydende offshore vind, og det er ikke tilfældigt, at netop skotterne prioriterer flydende vind energi.

- De store havdybder omkring Skotland gør det oplagt at satse på flydende offshore vind. Faststående vindmøller er ikke rentable på vanddybder over 50 meter, forklarer Anders Køhler. Han forventer, at flydende offshore vind med tiden vil overhale faststående møller.

Det næste eksporteventyr

- Vi ved, at 80 procent af verdens bedste vindbetingelser findes i områder, hvor havdybden overstiger 50 meter. Det er områder i Skotland og andre dele af Europa, samt områder i Asien og Nordamerika. Med den massive globale efterspørgsel på bæredygtige energi er det tid til at udnytte potentialet nu, hvor teknologien er moden, siger Anders Køhler. Han forudser, at flydende vindenergi kan blive det næste eksporteventyr for Danmark, hvor danskejede Floating Power Plant indtil videre er ene om at have udviklet, testet og leveret strøm til nettet fra et flydende vindenergianlæg.

Klar til kommercialisering

Udviklingen har strakt sig over ti år og resultaterne været så lovende, at Floating Power Plant nu gør klar til kommercialisering. Det sker i samarbejde med den irske developer DP Energy, som har indgået et samarbejde med Floating Power Plant om udvikling af tre kommercielle projektanlæg i henholdsvis Wales, Irland og Skotland.

Energien skal leveres af Floating Power Plants patenterede flydende hybridanlæg, P80, hvor hver enhed leverer 10 MW fordelt med 8 MW fra vindmøllen og 2 MW fra de integrerede bølgeflydere. Bølgeflyderne, der stabiliserer platformen yderligere, giver bedre adgang til vedligehold og er med sit strømbidrag samlet med til at presse anlægsprisen pr. kilowatttime i bund.

Først Skotland

I den kommende projekteringsperiode vil prisen per kilowatttime blive nedbragt yderligere gennem løbende optimering af designet og konstruktionsprocessen. Det første færdige anlæg forventes sat i drift i havet ud for Caithness i det nordlige Skotland. Her kunne FPP for nylig sætte hak ved en vel gennemført første myndighedsscreening i form af en net-screening, en lease-screening samt en screening af afregningsprisen. Dermed er vejen banet for den afsluttende VVM-redegørelse.

- Vi forventer, at kunne sætte det første kommercielle anlæg i drift i 2021-2022. Derpå følger en række anlæg med samlet kapacitet på næsten 50 MW og derfra udbygger DP Energy projekterne til over 200MW, siger Anders Køhler.

 

Klik for at downloade vores Fact Sheet

Press Release

March 22nd 2018

 

DP Energy and Floating Power Plant push forward with plans for Katanes wind-wave project in Scotland.

DP Energy is a leading global developer in renewable energy projects which are both sustainable and environmentally benign. ...

 

Download the rest of the press release

 

Selected publicity

 

 

Dansk startup lander ny aftale om flydende vindmøller

May12th 2017

Den danske virksomhed Floating Power Plant udvikler flydende fundamenter til havvindmøller, og selskabet har netop fået tredje aftale med et irsk energiselskab ...

 

Read the article

 

 

Documentary about
Floating Power Plant

On Discovery Channel Canada, Daily Planet

March 22nd 2017

 

All rights reserved by Discovery Channel and cannot be shared publicly on our website or social media.
However, we can provide you with a copy by e-mail. Contact us on info@floatingpowerplant.com

 

 

Flydende vind lander to projekter i UK: "Kæmpe skridt for vores lille biks"

November 29th 2016

Den flydende vindmøllevirksomhed fra Lolland Floating Power Plant har netop landet to projektaftaler i Storbritannien. Det fortæller den adm. direktør efter at have arbejdet på teknologien i ti år ...

 

Download the article

 

 

Ny dansk opfindelse flytter vindmøller langt, langt ud på havet

November 29th 2016

Som den eneste virksomhed i verden har virksomheden Floating Power Plant i Bandholm udviklet en teknik, der kan høste strøm fra både vind og bølger ...

 

Read the article, watch the movie

Press Release

November 7th 2016

 

Breakthrough for Danish hybrid wind-wave technology company Floating Power Plant, in partnership with DP Energy

DP Energy and Floating Power Plant have announced the establishment of a joint venture to evaluate and, dependent on the outcomes of that work, develop, two sites, one in Scotland the other in Wales. The site(s) could be up and running by 2020 ...

 

Download the rest of the press release

 

Pictures

P37 (front right)
P37 (front)
P37 (rear right)
P80 rendering top view
P80 rendering view

Video

Technology information

For other press materials, quotes, pictures, tecnical specifications kindly direct your questions to our press responsible:

 

Mikkel Rohde Madsen
PR & Investment Relations Manager
+45 2683 8379, mrm@floatingpowerplant.com